TẦM NHÌN:

“Tầm nhìn của Công ty TNHH Bếp Sạch Việt là trở thành một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp đặc sản vùng miền hút chân không tại Việt Nam, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển và thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp và thực phẩm của đất nước.”

SỨ MỆNH:

“Sứ mệnh của Công ty TNHH Bếp Sạch Việt là kết hợp giữa kinh doanh thành công và trách nhiệm xã hội, để cung cấp thực phẩm an toàn, bảo tồn di sản vùng miền, hỗ trợ cộng đồng, mở rộng thị trường quốc tế và bảo vệ môi trường. Chúng tôi tự hào là một đơn vị đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Tin cập nhật

Tin tức từ bếp sạch Việt cập nhật mới nhất
mỗi ngày cho bạn